Som Företagare innebär det att Reiki-behandlingar är skattebefriade i personvårdande syfte.

Kostnaden är dessutom fullt avdragsgill för arbetsgivaren. Behandlingar är heller inte förmånsbeskattade.

 

Som arbetsgivare kan du alltså erbjuda dina anställda Reiki som förebyggande och rehabiliterande friskvård.

Anställda får även använda sin friskvårdspeng till att få Reiki.

 

Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på www.skatteverket.se (rättsinformation, ställningstagande, välj år 2005, arbetsgivarområdet, 20050427, paragraf 4.1). Avsnittet omfattar en styrsignal som Skatteverket tar sina beslut utifrån.

loading...